TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Lyreilia Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 13.12.2019.


1. REKISTERINPITÄJÄ

Lyreilia Oy

Yhteystiedot:
Mannerheimintie 120, 00270 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Laura Pensasmäki, toimitusjohtaja Lyreilia Oy
Mannerheimintie 120
00270 Helsinki
044 – 917 5071
www.lyreilia.fi
info@lyreilia.fi


2. REKISTERÖIDYT

Asiakasrekisterimme koskee Lyreilia – Kampaamo & Kauneuspisteen asiakkaita (kotisivut: www.lyreilia.fi), sekä verkkokauppamme (verkkokauppa: www.lyyli.selz.com) asiakkaita. Löydät alta tarkemmat erittelyt rekisteriin tallennettavista henkilötiedoista ja niiden käyttötarkoituksista.


3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lyreilia – Kampaamo & Kauneuspiste ja verkkokauppa:

 • Käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja asiakassuhteen perusteella.
 • Käsittelemme henkilötietoja aina suostumuksen perusteella. Annat suostumuksen aina automaattisesti henkilötietojesi käsittelyyn tehdessäsi varauksen Lyreilia – Kampaamo & Kauneuspisteen palveluihin tai ostaessasi verkkokaupastamme tuotteita. Kysymme aina erikseen luvan markkinointiin.
 • Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus: 
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Verkkokauppatilausten käsittely ja toimitus
 • Markkinoinnissa palveluistamme/mahdollisista tarjouksista kertominen


4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Asiakkaan yhteystiedot:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Osoite (verkkokauppa)


Asiakastiedot:

 • Tiedot hoitosuhteen ylläpitämiseksi; henkilötiedot, varaus- ja hoitohistoria, sekä tiedot ostoista ja toimituksista.


5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin info@lyreilia.fi.

Tarkastusoikeus:
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus:
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen:
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle:
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus: 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

​Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään ajanvarauksen yhteydessä, joko sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta tai puhelimitse asiakkaalta kysyttäessä.
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta verkkokauppaostojen yhteydessä.
 • Asiakkaalta itseltään hänen suostumuksen mukaisesti myös muissa yhteyksissä, jos asiakas haluaa antaa tietonsa esim. suoramarkkinointia varten.


7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Lyreilia Oy:n ulkopuolelle.

Käytämme kuitenkin kotisivu-, ajanvaraus-, maksu- ja verkkokauppaliikenteeseen yrityksien Louhi Net Oy, Google, Timma Oy ja iZettle AB palveluita. Yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoa edellä mainittujen yritysten tietosuojakäytännöistä löydät yritysten omilta kotisivuilta.


8. KÄSITTELYN KESTO
 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Asiakasrekisteriä käsittelevät Lyreilia Oy:n työntekijät, sekä mahdolliset vuokratuoli-/sopimusyrittäjyyssuhteessa olevat henkilöt Lyreilia Oy:n kanssa.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 


11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Eväste?

”Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää lähtökohtaisesti käyttäjän suostumusta.”

Evästeidän käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme.

Käyttämämme evästeet:

 • Kotisivumme (www.lyreilia.fi) käyttävät Google Blogger evästeitä. Seuraamme kotisivujen hallintapaneelin kautta kävijäseurantaa. Verkkokauppamme toimii iZettle AB:n kautta. Niin kotisivut, kuin verkkokauppamme on suojattu SSL-varmenteella.
 • Google Analytics on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään WWW-selaimen välityksellä. Ohjelma saa verkkosivun kävijästä tietoa, kun kävijän selain suorittaa Javascript-komentosarjan, joka haetaan Googlen palvelimelta verkkosivun lähdekoodiin sisältyvällä lyhyehköllä kutsulla. Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla.


Lähde: Wikipedia  lue lisää: Google Analytics

Lue lisää selaimesi asetuksista, jos haluat poistaa evästeiden käytön.